Dojmy ze scény U Jefa data Páně 6.7.2000

Ret

Možná jste se včera zúčastnili scény U Jefa. Pokud tomu tak je, pak jistě máte svůj názor na výkony a kvality jednotlivých kapel, které tam vystoupily. Ale pokud ne, možná vám tento článek poskytne obrásek (tam není chyba:-)) o tom, jak jsem to vnímal já.

Jako první na scénu nastoupila kapela "Strašlivá podívaná". Tato kapela nám předvedla nejvíce trampskou (náš komentář: pomoc!! Tento člověk asi ještě nikdy neslyšel žádnou skutečnou “trempárnu”. Nu což je to jeho názor) muziku, plnou, ale ne přeplácanou, velice znělou. Rovněž vokály na mě zapůsobily kladně. Sice jsem zaznamenal menší pružnost a neobratnost při výměně nástrojů mezi některými skladbami. Mám-li ale podat globální dojem, pak mi jejich muzika přijde příjemná a netuším, proč si říkají Strašlivá podívaná. Já se docela podíval.

Druhá nastoupila na pódium kapela "Vidličky". Tato kapela hraje něco, co může připomínat folk. Nejvíce mě zaujaly jejich texty a kvalitní hudební ztvárnění, leč nemohu si odpustit ani kritiku. Tady to bude sice možná vypadat, že tuto kapelu odsuzuji k záhynu, ale věřte mi, že tomu tak není. Spíše bych to posuzoval jako popud pro kapelu, co je třeba vylepšit. Hudba mi připadala u většiny skladeb velice podobná, jako by měli málo nápadu. Rovněž synchronizace vokálu se mi zdála slabší. Ale budiž pochváleni za finální gesto, kdy divákum, kteoí mili zájem, rozdali své CD, a to zcela grátis. Zajímavé ale bylo, jak najednou nepoíliš nadšené publikum projevilo zájem o zmíniný "disk kompaktní". Snad to nebylo jen jeho cenou. :-)

"Trepka". To je název kapely, která nastoupila na Jefovu scénu jako toetí. Tato kapela sama o sobi oíká, že hrají muziku trampskou. Kapela má již dlouhou historii, spoustu odehraných akcí a festivalu a tudíž i bohaté zkušenosti a tak snad ani není co vytknout. Elenové kapely jsou naprosto sehraní a tak to znilo špiekovi. Výtka? Nic mi napadá, ale CD-eko divákum nerozdali. :-)

V pooadí etvrtá zahrála na Jefovi paletovém pódiu kapela Cimbál classic. Netroufám si zaoadit tuto muziky do žádné škatulky, protože hrají asi cokoliv. Zaznamenal jsem instrumentální, trampské a typické cimbálové skladby. Snad je to tím cimbálem, že tato muzieka se zaryla hluboko do mne a velice mne oslovila. Sehrání naprosto skvilé, vokály velmi vysoko na úrovni. Publikum projevilo neobyeejné nadšení a vyžádalo si celkem dva poídavky, takže protáhli svuj eas o celých 10 minut. Nešlo si nepovšimnout rovniž velkého nadšení "Balíka", který v hledišti doslova tancoval. A výtky? Nemám.

Jef nebyl poítomen, aby mohl uvést další kapelu a tak již bez nástroju zakoneila své vystoupení kapela "Cimbál classic". Poté již byl Jef k dispozici a uvedl kapelu "Modrý housle". Tato kapela mila trochu to technických problému, nebo? jejich basista nedorazil a tak si zapujeili basáka z jiné kapely. To samozoejmi milo za následek opoždiný nástup basy v každé skladbi, protože musel najít rytmus. Poesto jejich vystoupení nakonec probihlo hladce (nikoliv obrace). Zpiv byl kvalitní a muzika rovniž. Kytarista mil zoejmi problém se snímaeem svého nástroje a tak reproduktory vyluzovaly praskání, známé z gramofonových desek. Kapela nemá žádnou choreografii svého vystoupení, což si myslím dilá na diváky negativní dojem. Ale zahráli opravdu pikni.

Následuje pooadí šesté a s ním kapela "Slepá kolej". Tento název údajni vznikl proto, že dva elenové kapely u kolejí pracovali. Kam jejich styl zaoadit? Nevím, ale cítil jsem to jako moderní country a nikteré skladby bych zaoadil do bigbeatu. Kapela používá celou oadu elektronických vylepšovátek, a? už efekty pro kytary, nebo toeba automatického bubeníka. Jejich hudba na mne zapusobila velice kladni. Elenové jsou perfektni sehraní. Zpiv rovniž výborný. Mili sice delší poípravu nástroju, asi díky nastavení své "elektroniky", ale stálo to rozhodni za to.

"Roháei". To už je název sedmé a poslední kapely na scéni U Jefa. Poedvedli nejen výborné vokály, ale rovniž výborné a humorné texty a to veetni jejich humorného hudebního projevu. Melodie velmi poíjemné a asi každému uchu lahodící, a tak ani jejich odchod z pódia nebyl nijak jednoduchý. Diváci si totiž vyžádali hned nikolik poídavku a jeden dokonce dle výbiru publika. Ješti jsem ale nezmínil styl kapely, takže, trampská.

Co oíci závirem. Není ješti všem dnum konec a ani Porti v Plzni, ješti se bude muzicírovat pár dní a budou tedy další takové elánky. Takže se skvjele (trocha fonetiky) bafte (už zase) a užijte tu spoustu skvjelých (a ješti) skladeb, které zde na Porti ješti zazní.